NMK 2

Fremdrift og nabokontakt

14 juli

Sommerferie 2017

avatar

Alexander Ytterland

Det blir aktivitet på byggeplass gjennom hele sommerferien. Vi nedbemanner fra ca 130 mann til rundt 60-70 i uke 28,29 og 30. Fra og med uke 31 er de fleste tilbake på jobb, og i uke 32 er vi tilbake med full bemanning.

Kontaktpersoner i Skanska i ferieukene er:

Uke 29,30,32               Stig Eliassen                982 10 400

Uke 30,31                    Birger Blindheim           415 77 427

Uke 31,32                    Jan Henry Storsve        958 06 346

Skanskas Prosjektteam ønsker alle en riktig god sommer!

 

13 juli

Milepel oppnådd – Lufttetthet

avatar

Alexander Ytterland

Vi har i dag gjennomført lekkasjemåling i bygget. Normkravet i byggeforskriften er 1,5 luftomsetninger per time, mens vi hadde som mål å ikke overstige 0,8 oms/t.

Etter gjennomført måling havnet vi under 0,5 oms/t! Til sammenligning er kravet i passivhus 0,6 oms/t! Kanskje unødvendig å si, men vi er stolte over å ha oppnådd ett fantastisk resultat, og har passert nok en milepel frem mot overlevering!

Håkon Brager-Larsen fra Skanska teknikk som gjennomførte målingen.

 

 

3 juli

Veiomlegging – uke 27

avatar

Alexander Ytterland

Vi skal etablere ned ny brannhydrant for området denne uken, og må i den forbindelse grave over tilførselsveien til NMK1 og Sandsberget.

Veien blir midlertidig lagt om inn i byggetomten som vist på illustrasjon under. Det blir sperringer mot der vi skal grave, og byggegjerde mot NMK1.

Arbeidene vil pågå fra tirsdag 4 juli til og med fredag 7 juli.

Vi får noen utfordringer pga. dette: Vi må krysse den midlertidige veien for å benytte sagcontainer, og det vil også bli trafikk inn og ut av byggetomten med transporter, betongbiler mm.  Vi ber derfor om at alle kjører med lav hastighet og viser hensyn når de passerer gjennom byggetomten.


 

16 juni

Demontering stillas – lørdag 17 juni

avatar

Alexander Ytterland

Vi vil demontere stillas på vestfasaden av bygget i morgen fra ca kl 09.00 – 16.00. Det vil bli noe støy fra dette arbeidet.


 

16 juni

Innsnevring av vei til NMK1

avatar

Alexander Ytterland

Vi skal montere solavskjerming mot syd i dag og da blir det behov for å stille opp lift i tilkomstveien til NMK1 for en kortere periode. Kun halve veibredden vil bli avsperret mens arbeidet pågår, slik at det fortsatt vil være mulig å kjøre forbi.

31 mai

Byggherrebefaring med «jobbskygging»

avatar

Alexander Ytterland

Skanska har sammen med byggherre hatt befaring av 3 etg sør i dag. Sammen med oss på befaringen var også Elise Storvik som fulgte sin far Vegard Storvik i Xpro på jobb.

Elise var med på befaringen i forbindelse med «jobbskygging». Jobbskygging er ett tiltak i ungdomsskolen for at elevene skal kunne velge videregående utdanning før de etter hvert finner sin plass i et framtidig arbeidsliv. Dette støtter vi selvfølgelig opp om!

 • Ungdom som blir bevisste de ulike mulighetene som finnes innen utdanning og arbeidsliv, har større sjanse til å velge riktig.
 • Ungdom må kjenne til arbeidsmuligheter i eget lokalmiljø for å kunne vende tilbake hvis de har utdannet seg andre steder.
 • Ungdom er en viktig framtidig arbeidskraft som arbeids- og næringsliv tidlig bør møte!

29 mai

Besøk på byggeplass av Skanskas bedriftslege

avatar

Alexander Ytterland

Kristin Hovland som er lege i Skanskas BHT var i dag på byggeplass for å hilse på de ansatte på prosjektet, og se på de utfordringene vi har opp mot helse. Ved siden av sikkerhet er fokus på helse gjennom korrekte arbeidsstillinger og ergonomi viktig for å unngå sykefravær og kunne trives på jobb. Skanskas BHT bidrar ut på prosjektene blant annet innen:

 • støy forebyggende tiltak og hørselvern
 • støv forebyggende tiltak og åndedrettsvern
 • PPE – hansker/briller
 • Livsstil – kosthold, søvnråd, mosjon
 • Trivsel – teambuilding, kommunikasjon, samhandling
 • Førstehjelpskurs
 • Bistå med planlegging av beredskapsøvelser
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Ergonomi – tips/vibrasjonsfilm
 • Info om bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Mobbing og trakassering/konflikthåndtering

  Kristin, Vidar og Olav diskuterer ergonomi.

16 mai

Skanska ønsker alle en flott 17 mai feiring!

avatar

Alexander Ytterland

Vi har nok en produktiv periode bak oss i prosjektet, og ser nå frem til 17 mai feiring sammen med venner og familie!

Utvendig er det komplettering av fasade og solskjerming som gjenstår. Her står om kort tid også ferdigstilling av uteområdene på agendaen.  Innvendig er Fagskolen er ferdigstilt, og vi er kommet langt også i 3, 4 og 5 etg, samt fellesarealer.  Vi er nå over 100 personer i daglig arbeid ute på bygget, med 150 mann på topp. Svært stor og god innsats fra alle involverte, full fart på byggeplass frem mot ferie og overlevering til byggherre i august.

Vi ønsker alle en fin 17 mai feiring!


11 mai

Kranselag – NMK2

avatar

Alexander Ytterland

Torsdag kl 12.30 var alle fagarbeidere og funksjonærer på NMK2 invitert av Byggherre til kranselag i kantinen på NMK1.

Dette var byggherre sitt bidrag til sikkerhetsuken under temaet «godt arbeidsmiljø» der det blant annet blir lagt vekt på at vi skal ha det kjekt på jobb og ta vare på felleskapet i prosjektet.

Byggherre Kaj og prosjektleder Vidar ønsket velkommen og takket alle for innsatsen så langt. Kaj fortalte også om spennende innovasjon i NMK som blir hverdagen i bygget etter at bor og hammer er byttet ut med data og simulatorer. Etter velkomsten var det sosialt samvær og servering av pizza, kake og brus til alle.

Ha en god dag!10 mai

Gjennomført evakueringsøvelse

avatar

Alexander Ytterland

Kl 10.30 onsdag formiddag gjennomførte vi evakueringsøvelse på NMK2. Det ble varslet akustisk for brann og evakuering i bygget, og under 10 minutter senere var alle ute og gjort rede for. Fra øvelsen startet til alle var oppropt og kunne gå tilbake til jobb tok det under 25 minutter. Erfaringene høstet under øvelsen vil nå vise igjen i revisjon av evakueringsplanen for prosjektet.

Ha en god dag!