NMK 2

Fremdrift og nabokontakt

15 november

Nytt kjøremønster – Tilkomstvei NMK

avatar

Alexander Ytterland

Fra og med i morgen tidlig blir trafikken lagt om til regulert tilkomst inn under bygget. Se illustrasjon under. Dette gjør vi for å kunne starte arbeidet med tilbakeføring av lekeplassen. Pga mange aktiviteter i området fremover vil det til tider kunne bli stengt ned til en kjørebane, og trafikken ledet rundt maskiner mm. Ber derfor om at alle som kjører gjennom området holder sakte fart og viser hensyn til anleggsarbeid og andre kjøretøy.


20 september

Veiomlegging onsdag 20.09.17

avatar

Alexander Ytterland

Fra ca 15.30 i dag blir tilkomstveien syd for NMK midlertidig lagt om. Skanska skal stå i veien syd for bygget med bomlift og montere Steni i 6 etg. Veien blir lagt gjennom byggeplass (under bygget) mens arbeidet pågår, og tilbake til vanlig kjøremønster etterpå.


 

14 august

Brukstillatelse og deloverlevering!

avatar

Alexander Ytterland

NMK Eiendom AS overtok i dag 2/3 av arealet i NMK2: Fellesareal, 1 etg, 2 etg sør, 3 etg, 4 etg og 5 etg sør.

Brukstillatelse fra kommunen kom før helgen, og formell overtagelse skjedde i dag med signering av overtagelsesprotokoll kl 14.00. De første skuelystne kunne kort tid etter gå fra fellesarealet i NMK1 til NMK2. Det ble også åpnet opp fra ny hovedinngang til fortau/busstopp i nord, til inngang NMK1, og til overtatt areal i 1 etg.

Ny resepsjon og felles adkomst for NMK1 og NMK2 er under etablering, og byggene vil snart være i drift som en samlet enhet. Skanska takker alle involverte for en fantastisk innsats, og er stolte over å levere over ett innovativt og spennende bygg til NMK Eiendom AS!

Fremover blir det nå full fokus på å fullføre øvrige arealer, både innvendig og utvendig, før siste deloverlevering i oktober.

Signering overtagelsesprotokoll. Foran Kaj B Westre, Stein Eriksen, Åse Lien Kleppe. Bak Vidar Johansen.

Inngang mot NMK1 – Fellesareal 3 etg.

Åpen tilkomst mot NMK1 og fortau/bussholdeplass.

Nyasfaltert tilkomst mot parkering og verksted 1 etg.

14 juli

Sommerferie 2017

avatar

Alexander Ytterland

Det blir aktivitet på byggeplass gjennom hele sommerferien. Vi nedbemanner fra ca 130 mann til rundt 60-70 i uke 28,29 og 30. Fra og med uke 31 er de fleste tilbake på jobb, og i uke 32 er vi tilbake med full bemanning.

Kontaktpersoner i Skanska i ferieukene er:

Uke 29,30,32               Stig Eliassen                982 10 400

Uke 30,31                    Birger Blindheim           415 77 427

Uke 31,32                    Jan Henry Storsve        958 06 346

Skanskas Prosjektteam ønsker alle en riktig god sommer!

 

13 juli

Milepel oppnådd – Lufttetthet

avatar

Alexander Ytterland

Vi har i dag gjennomført lekkasjemåling i bygget. Normkravet i byggeforskriften er 1,5 luftomsetninger per time, mens vi hadde som mål å ikke overstige 0,8 oms/t.

Etter gjennomført måling havnet vi under 0,5 oms/t! Til sammenligning er kravet i passivhus 0,6 oms/t! Kanskje unødvendig å si, men vi er stolte over å ha oppnådd ett fantastisk resultat, og har passert nok en milepel frem mot overlevering!

Håkon Brager-Larsen fra Skanska teknikk som gjennomførte målingen.

 

 

3 juli

Veiomlegging – uke 27

avatar

Alexander Ytterland

Vi skal etablere ned ny brannhydrant for området denne uken, og må i den forbindelse grave over tilførselsveien til NMK1 og Sandsberget.

Veien blir midlertidig lagt om inn i byggetomten som vist på illustrasjon under. Det blir sperringer mot der vi skal grave, og byggegjerde mot NMK1.

Arbeidene vil pågå fra tirsdag 4 juli til og med fredag 7 juli.

Vi får noen utfordringer pga. dette: Vi må krysse den midlertidige veien for å benytte sagcontainer, og det vil også bli trafikk inn og ut av byggetomten med transporter, betongbiler mm.  Vi ber derfor om at alle kjører med lav hastighet og viser hensyn når de passerer gjennom byggetomten.


 

16 juni

Demontering stillas – lørdag 17 juni

avatar

Alexander Ytterland

Vi vil demontere stillas på vestfasaden av bygget i morgen fra ca kl 09.00 – 16.00. Det vil bli noe støy fra dette arbeidet.


 

16 juni

Innsnevring av vei til NMK1

avatar

Alexander Ytterland

Vi skal montere solavskjerming mot syd i dag og da blir det behov for å stille opp lift i tilkomstveien til NMK1 for en kortere periode. Kun halve veibredden vil bli avsperret mens arbeidet pågår, slik at det fortsatt vil være mulig å kjøre forbi.

31 mai

Byggherrebefaring med «jobbskygging»

avatar

Alexander Ytterland

Skanska har sammen med byggherre hatt befaring av 3 etg sør i dag. Sammen med oss på befaringen var også Elise Storvik som fulgte sin far Vegard Storvik i Xpro på jobb.

Elise var med på befaringen i forbindelse med «jobbskygging». Jobbskygging er ett tiltak i ungdomsskolen for at elevene skal kunne velge videregående utdanning før de etter hvert finner sin plass i et framtidig arbeidsliv. Dette støtter vi selvfølgelig opp om!

 • Ungdom som blir bevisste de ulike mulighetene som finnes innen utdanning og arbeidsliv, har større sjanse til å velge riktig.
 • Ungdom må kjenne til arbeidsmuligheter i eget lokalmiljø for å kunne vende tilbake hvis de har utdannet seg andre steder.
 • Ungdom er en viktig framtidig arbeidskraft som arbeids- og næringsliv tidlig bør møte!

29 mai

Besøk på byggeplass av Skanskas bedriftslege

avatar

Alexander Ytterland

Kristin Hovland som er lege i Skanskas BHT var i dag på byggeplass for å hilse på de ansatte på prosjektet, og se på de utfordringene vi har opp mot helse. Ved siden av sikkerhet er fokus på helse gjennom korrekte arbeidsstillinger og ergonomi viktig for å unngå sykefravær og kunne trives på jobb. Skanskas BHT bidrar ut på prosjektene blant annet innen:

 • støy forebyggende tiltak og hørselvern
 • støv forebyggende tiltak og åndedrettsvern
 • PPE – hansker/briller
 • Livsstil – kosthold, søvnråd, mosjon
 • Trivsel – teambuilding, kommunikasjon, samhandling
 • Førstehjelpskurs
 • Bistå med planlegging av beredskapsøvelser
 • Tilrettelegging på arbeidsplassen
 • Ergonomi – tips/vibrasjonsfilm
 • Info om bedriftshelsetjenesten (BHT)
 • Mobbing og trakassering/konflikthåndtering

  Kristin, Vidar og Olav diskuterer ergonomi.